Activiteiten

Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA) is opgericht in 2011 met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een stad waarin stadslandbouw een natuurlijk onderdeel vormt van de stedelijke leefomgeving.

OSA realiseert dit door samen met ondernemers, instellingen en burgers te werken aan nieuwe initiatieven en business cases op het gebied van stadslandbouw. Tegelijkertijd brengt het samenhang aan in bestaande en nieuwe initiatieven rondom stadslandbouw en wordt ondersteuning gegeven bij het maken van coherent beleid. In dit activiteitenoverzicht wordt een beeld geschetst van de initiatieven waar OSA in 2012 aan bijgedragen heeft.

Marije Buiter, initiatiefneemster van het Cupidohof in Almere Poort
“OSA heeft mij geïnspireerd om nieuwe activiteiten gericht op stadslandbouw te ontplooien en ondersteunt mij daarin met persoonlijk advies, maar ook via uitwisselmomenten met andere stadslandbouwers. De kenniskring buurtmoestuinen is een initiatief van OSA waarbij kennis en ervaring tussen verschillende partijen wordt gedeeld en dat is afgelopen jaar voor mij heel waardevol geweest bij de uitwerking van mijn eigen initiatieven.'

Activiteitenoverzicht 2016
Feestelijke opening Flevo Campus
Conferentie ondernemen en werken in de stadslandbouw
Actviteitenoverzicht 2015
Activiteitenoverzicht 2014
Verslag OSA conferentie 4 juni 2014
Activiteitenoverzicht 2013
Activiteitenoverzicht 2012
Vernieuwend groen ondernemen
De burger aan zet; burgerinitiatieven
Grensverleggend beleid
Overige OSA-activiteiten
Het OSA in 2013

Contact opnemen met OSA?
Arjan Dekking
Telefoon: 0320 291624
E-mail: arjan.dekking@wur.nl