De burger aan zet - burgerinitiatieven

Almeerse Weelde                                                                   
Almeerse Weelde is een groep ambachtslieden die in hun vrije tijd gepassioneerd bezig zijn met voedsel uit hun omgeving. Onder de vlag van Almeerse Weelde werken ze samen aan het uitwisselen van kennis, het verkopen van producten het, verzorgen van maaltijden, workshops, relatiegeschenken etc.
OSA ondersteunt Almeerse Weelde door het concept verder te professionaliseren. Bijvoorbeeld op het gebied van marketing, het realiseren van nieuwe verkoopkanalen en catering op bijeenkomsten. Er is een folder gemaakt, er wordt gewerkt aan een website www.almeerseweelde.nl en een promotieboek. Almeerse Weelde is inmiddels een begrip in Almere. Door deze snelle ontwikkeling hebben nu al twee deelnemers van Almeerse Weelde hun professie gemaakt. Voor meer informatie: arjan.dekking@wur.nl

Jan Bouwmeester, keukenprins van Almeerse Weelde
" OSA heeft voor mij in 2012 de mogelijkheid geopend om biologische producten via de Stadsboerderij onder de mensen te brengen."

Kenniskring Buurtmoestuinen Almere                                       
De Kenniskring is opgericht in juni 2012 en is een gezamenlijk initiatief van OSA en Vereniging Buitenstad. De Kenniskring  bestaat uit een groep van ongeveer 20 mensen die, ieder op zijn eigen manier, actief zijn op het gebied van buurtmoestuinen en schooltuinen. Medewerkers van de gemeente zijn onderdeel uit van de kenniskring.
De Kenniskring komt eens in de zes weken bij elkaar. Belangrijke onderdelen van deze bijeenkomsten zijn: inspiratie, intervisie, kennisoverdracht en contact met de gemeente Almere: Samen met de deelnemers wordt gezocht naar mogelijkheden om de initiatieven te ondersteunen. Voor meer informatie: arjan.dekking@wur.nl

Bart Corduwener, deelnemer Kenniskring Buurtmoestuinen
OSA is er in haar korte bestaan in geslaagd om al een stevig netwerk op te bouwen. De resultaten daarvan zullen m.i. zeker zichtbaar worden als de organisatie de tijd krijgt om die ook te behalen. Ik heb er alle vertrouwen in.


De Eetbare Stad                                                                    
De Eetbare Stad is een gezamenlijk project van Vereniging Buitenstad, CAH Vilentum, gemeente Almere, OSA en Almeerse Weelde en wordt ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Het doel van dit project is om bewoners van Almere te laten zien waar eetbare bomen, struiken etc. staan in het Almeerse openbaar groen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website www.wildplukwijzer.nl. Studenten van de CAH Vilentum hebben in 2012 een aantal parken geïnventariseerd waarvan resultaten worden ingevoerd in de wildplukwijzer. De gemeente Almere stelt haar gegevens over eetbaar groen ook ter beschikking. Daarnaast worden bewoners van Almere opgeroepen zelf nieuwe vindplaatsen toe te voegen. Zo ontstaat er weer een nieuw middel om inwoners van Almere te betrekken bij hun groene leefomgeving. Voor meer informatie: arjan.dekking@wur.nl.

Thea van Attevelt, Gemeente Almere
"Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere biedt een breed netwerk van innovatieve partners met de juiste expertise".