Grensverleggend beleid

Oosterwold en Floriade
Almere werkt aan twee belangrijke gebiedsontwikkelingen; Almere Oosterwold en de Floriade van 2022. Bij beide gebiedsontwikkelingen heeft OSA een toegevoegde waarde. Een aantal partners van OSA hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het bidbook van de Floriade. CAH Vilentum is bovendien voornemens om een nieuwe accommodatie te bouwen op het Floriadeterrein. Vooral PPO-WageningenUR is reeds jaren actief betrokken bij het proces dat geleid heeft tot de ontwikkelstrategie van Almere Oosterwold: Land-Goed voor initiatieven. Stadslandbouw is een van de fundamenten van de beoogde ontwikkeling van dit gebied. Ook nu de realisatie van Almere Oosterwold steeds naderbij komt blijft OSA actief betrokken. Voor meer informatie: janeelco.Jansma@wur.nl.

Bestaande stad
OSA heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling rond stadslandbouw in de bestaande stad. De gemeente werkt aan een “uitnodigingsstrategie voor groene initiatieven”. Bovendien is, voor een vlotte afhandeling van nieuwe initiatieven, het ondernemersloket opgericht. OSA is in gesprek met de gemeente om te bekijken waar de gemeente en OSA elkaar het beste kunnen aanvullen en versterken. Een ander onderdeel van de uitnodigingsstrategie is een digitale kaart waarop de kansrijke locaties voor groene initiatieven weergegeven worden. Om de potentie van een aantal van deze locaties in de praktijk te testen heeft OSA een excursie georganiseerd van studenten van de Warmonderhof naar deze locaties.
Tussen OSA, Stad & Natuur, Vereniging Buitenstad en de gemeente Almere is overleg gaande over de manier waarop schooltuinen en buurtmoestuinen op een adequate manier gefaciliteerd kunnen worden.
Een verrassende ontwikkeling doet zich voor op het gebied van de archeologische vindplaatsen. Almere blijkt ruim 50 van dit soort locaties te hebben. Op deze vindplaatsen mag niet gebouwd worden. Een vorm van stadslandbouw op deze plekken is een mogelijkheid. Samen met OSA, vereniging Buitenstad en de gemeente Almere worden de mogelijkheden verkend en wordt toegewerkt naar een eerste pilot. Voor meer informatie: arjan.dekking@wur.nl.

Peter Post, Gemeente Almere
Het OSA maakt van individuele spelers gezamenlijke partners.