Het OSA in 2013

Ook in 2013 zal OSA volop doorgaan met het verder uitbouwen van haar activiteiten. Een belangrijke prioriteit is het Plan van Aanpak voor de Buitenvaart. Samen met de ondernemers en andere stakeholders zal er hard gewerkt worden aan een nieuw perspectief voor dit gebied.
De kenniskring buurtmoestuinen wordt in 2013 voortgezet. Er melden zich regelmatig nieuwe leden zodat hier komend jaar wellicht een splitsing gemaakt moet worden naar regio (Haven, Stad en Buiten), of focus (schooltuin of buurtmoestuin). Zowel op het gebied van de archeologische vindplaatsen als andere pilots liggen hier tal van kansen. Ook het project van de Stadsakker in het Den Uijlpark zal worden voortgezet. Door veel publiciteit te organiseren rond de websites van www.almeerseweelde.nl, www.lokaalvoedselalmere.nl en www.wildplukwijzer.nl zal ook het publiek steeds meer bij stadslandbouw betrokken worden.
OSA zal ook haar ondersteunende rol richting de gemeente blijven vervullen. Wellicht dat dit leidt tot nieuwe initiatieven voor de Floriade 2022, Almere Oosterwold en de Metropoolregio Amsterdam.
Stadslandbouw gaat steeds meer een natuurlijk onderdeel vormen van de stedelijke leefomgeving. OSA blijft een wezenlijke bijdrage leveren aan deze duurzame ontwikkeling.

De kerngroep van OSA bestaat uit:
Gaston Remmers                     CAH Almere
Arjan Dekking                           Wageningen UR
Kees Knook                              CAH Almere
Jan Eelco Jansma                    Wageningen UR
Willieanne van der Heijden       CAH Almere
Herman Vermeer                      Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
Maarten Schäffner                    Witteveen + Bos

www.os-almere.nl
info@os-almere.nl