Overige OSA-activiteiten

Den Uijlpark
Tegenover de dierenweide Den Uylpark ontwikkelt OSA samen met Stad & Natuur en scholengemeenschap het Echnaton een stadsakker waar groenten, kruiden en bloemen verbouwd worden. Dit alles onder het motto van “Gezond en Groen”. Leerlingen van het Echnaton, de brede school, studenten van de CAH, leerlingen van het Groenhorstcollege en bewoners uit de Stedenwijk kunnen hier samen gaan zaaien, oogsten, proeven en leren over de natuur. Ook de verwerking van producten wordt ingebouwd in de diverse onderwijsprogramma's. Er is een start gemaakt met een stuk grond van 800 vierkante meter en dit zal zich de komende jaren nog verder uitbreiden. Dit project functioneert op dit moment als een kraamkamer voor meer van dergelijke projecten binnen Flevoland. Ook is het de bedoeling dat het één van de werkplaatsen gaat worden van de kinderFloriade. Voor meer informatie: d.ekkel@cahvilentum.nl.

Dag van de Stadslandbouw
Op 8 maart 2012 was OSA medeorganisator van de eerste Dag van de Stadslandbouw in Almere. Met ruim 400 bezoekers was dit evenement een groot succes. De dag begon met een aantal plenaire sprekers. De keynote speech werd verzorgd door Wayne Roberts, grondlegger van de Toronto Food Council. Vervolgens waren er verdeeld over de dag drie rondes met praktijkvoorbeelden, discussies en inspiratiesessies. Tegelijkertijd was er ook een bijeenkomst speciaal voor gemeentelijke bestuurders die door  OSA verzorgd werd. De Dag van de Stadslandbouw zal ook in 2013 weer plaatsvinden. Dit maal bij een andere pionier in stadslandbouw: Rotterdam. Voor meer informatie: janeelco.Jansma@wur.nl of www.dagvandestadslandbouw.nl.

Masterclass Stedelijk Voedselbeleid
Het enthousiasme voor stadslandbouw is onmiskenbaar in Nederland en de rest van de wereld. Voedsel is een ‘hot issue’ en een ‘hot potato’ tegelijk: aan de ene kant wil iedereen zich er dolgraag mee bezig houden, aan de andere kant heeft voedsel invloed op zoveel verschillende  beleidsterreinen, dat versnippering dreigt en de beloften niet ingelost worden. De lessen van andere steden met meer ervaring zijn daarom erg waardevol. Zoals het Canadese Toronto, dat al sinds begin jaren 80 actief aan voedselbeleid doet. In januari 2013 organiseerde CAH Vilentum namens OSA de goed bezochte Masterclass Stedelijk Voedselbeleid onder leiding van dr. Wayne Roberts, die het succes en falen van de Toronto Food policy Council toelichtte.  De Masterclass was gericht op beleidsmakers en professionals, en trok publiek uit heel Nederland en België. Meer informatie: g.remmers@cahvilentum.nl

Discussiemiddag Stadslandbouw
Op 9 november organiseerde OSA samen met Vereniging Buitenstad en Stichting Vrienden van Stadslandbouw Almere een discussiebijeenkomst in Almere. Deze bijeenkomst werd door ruim tachtig belangstellenden bezocht. Zeven Almeerse initiatieven op het gebied van stadslandbouw verzorgden een pitch waarin ze vertelden waar ze mee bezig zijn en waar ze tegenaan lopen. Vervolgens vertelden twee vertegenwoordigers van de gemeente Almere iets over ontwikkelingen ten aanzien van stadslandbouw in de bestaande stad, de Floriade 2022 en Almere Oosterwold. De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke discussie. Voor meer informatie: arjan.dekking@wur.nl.

Gerda Lenselink, Vereniging Buitenstad
“Dankzij OSA is er in 2012 een goed functionerend netwerk rondom Stadslandbouw ontstaan in Almere. Door met elkaar ervaringen te delen over het mobiliseren van mensen en  meerwaarde creëren zijn tal van initiatieven gegroeid. Het faciliteren van het gesprek met de gemeente zet aan tot realisatie.”