Vernieuwend groen ondernemen

Praktijknetwerk lokale voedselproductie                                              
In het praktijknetwerk lokale voedselproductie werken een aantal agrarische ondernemers, distribiteurs en andere ketenpartijen samen om meer agrarische producten lokaal af te zetten. OSA ondersteunt dit netwerk door contact te leggen met afnemers in de stad. Momenteel zet het netwerk in op een drietal doelgroepen; consumenten, retailers en instellingen.
Op de website
www.lokaalvoedselalmere.nl worden consumenten geïnformeerd over de lokale producenten en waar deze in de stad gekocht of gegeten kunnen worden. Het netwerk gaat lokale retailers benaderen om samen met hen de mogelijkheden van de verkoop van lokaal voedsel in de supermarkten te bespreken. Het netwerk heeft ook een aantal instellingen en cateraars op het vizier. Met hen gaat het netwerk verkennen hoe instellingskeukens meer lokale ingrediënten kunnen gebruiken. Voor meer informatie: janeelco.Jansma@wur.nl.

Duurzame catering                                                                                          
In het project duurzame catering werkt OSA samen met de Almeerse cateraar PDX catering services. PDX wil graag meer producten van regionale herkomst verwerken. Enkele jaren geleden is PDX al gaan samenwerken met een lokale teler. Samen met OSA is deze samenwerking uitgebreid met andere telers. Na de positieve ervaringen 2012 wordt de samenwerking in 2013 uitgebreid met meer producten en meer bedrijfskantines waar de producten aangeboden worden. Daarnaast zullen berekeningen worden gemaakt over de effecten die een verkorte keten heeft op de reductie van zogenaamde voedselkilometers en carbon foodprint. Voor meer informatie:
janeelco.Jansma@wur.nl.

Tineke van den Berg en Tom Saat, Stadsboerderij Almere
Dankzij het mede door OSA begeleide netwerk Duurzame Catering leveren we sinds kort bijna wekelijks biologisch rundvlees aan PDX services voor de studio’s van RTL op het Mediapark in Hilversum, en kunnen bezoekers van het café in de Nieuwe Bibliotheek in Almere een broodje ossenworst van de Stadsboerderij eten.


Flevomarkt                                                     
In 2012 is een groep mensen uit de retail gaan nadenken over een winkelformule waarin lokale producten de basis zijn van het sortiment. Er is nagedacht over de winkelformule, het sortiment, de financiering en mogelijke locaties. De formule bestaat uit een combinatie van winkelen, beleven (educatie) en genieten (horeca). OSA ondersteunt dit initiatief door actief mee te denken en vooral haar lokale netwerk van Flevolandse producenten ter beschikking te stellen. Tevens wordt samen met de initiatiefnemers gezocht naar investeerders. Voor meer informatie:
vermeer@omfl.nl.

Koos Hopster, retail consultant
“De distributie in Food verschraalt en de consument ontbeert belevenis rond de aankoop, bereiding en consumptie van regionale producten. Redenen voor mij, als ex-formuleontwikkelaar van supermarktconcepten, op zoek te gaan naar een onderscheidende oplossing. Onder de (werk)naam Flevomarkt werk ik daarin samen met experts uit diverse sectoren. Vanuit OSA participeren Arjan Dekking en als (mede) regisseur Herman Vermeer”.

De Buitenvaart
De ondernemers in het glastuinbouwgebied de Buitenvaart staan voor belangrijke strategische keuzes. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van hun eigen bedrijven en het gebied als geheel. Door stijgende kosten, toenemende concurrentie uit het buitenland, schaalvergroting en de huidige conjunctuur staan de bedrijfsrendementen sterk onder druk Een heroriëntatie van zowel productieprocessen als de afzet op de lokale condities en kansen, onder het motto ‘local4local’, lijkt nieuwe mogelijkheden te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van kringlopen van energie, CO2, biomassa en voedsel. Dit betekent onder meer nauwere samenwerking met het naastgelegen bedrijventerrein De Vaart, de Oostvaardersplassen en de woonwijken en inwoners van Almere. OSA heeft samen met URGENDA-  “Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling” een Plan van Aanpak geschreven voor een duurzame gebiedsontwikkeling van het bedrijventerrein De Vaart en het glastuinbouwgebied De Buitenvaart. Bij het schrijven van het plan van aanpak is intensief overlegd met; ondernemers van De Vaart en de Buitenvaart, LTO-glaskracht, Gemeente Almere en Rabobank Almere. Uitvoering van het Plan van aanpak start begin 2013. Voor meer informatie:
G.Remmers@cahvilentum.nl.

Hans Goudriaan, Tuinder Buitenvaart
OSA is voor mij in 2012 de verbindende factor geweest die partijen bij elkaar bracht en  mensen enthousiast gemaakt heeft voor een nieuw plan met toekomstperspectief voor ons glastuinbouwgebied de Buitenvaart.

Individuele ondernemers                                                                     
Naast het ondersteunen van groepen ondernemers is OSA in 2012 ook actief geweest met het begeleiden van een aantal individuele bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijf “ONZE volkstuin onder glas” op glastuinbouwgebied de Buitenvaart. ONZE bedrijf verhuurt volkstuintjes in een tuinbouwkas. Dit bedrijf is in 2012 gestart en heeft zich zeer snel ontwikkeld. OSA heeft op een aantal manieren bijgedragen aan de ontwikkeling het bedrijf: het compleet maken van het assortiment in de streekwinkel, de opening van de streekwinkel door burgemeester Jorritsma, een stand op het oogstfeest van Stadsboerderij Almere, naamsbekendheid door de organisatie van een grote discussiebijeenkomst op het bedrijf, meedenken over een verdere doorontwikkeling van het bedrijf en bemiddeld in een stagiaire die deze doorontwikkeling gaat ondersteunen. Op deze manier stelt OSA haar kennis en haar netwerk ook ten dienst van individuele ondernemers.