Buurtmoestuin? Zo gedaan.

Buurtmoestuin? Zo gedaan.

Dit is de titel van een brochure over het opzetten van een buurtmoestuin in Almere. In deze brochure, gemaakt door Wageningen UR i.s.m. het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (www.os-almere.nl) en Mooi Zo Goed Zo (www.mooizogoedzo.nl), wordt stapsgewijs het proces beschreven van idee tot het realiseren van een buurtmoestuin. Het is een beknopte brochure die vooral gebaseerd is op de ervaringen van de deelnemers van de Kenniskring Buurtmoestuinen, een groep van ongeveer 20 inwoners van Almere die werken aan de realisatie van schooltuinen en buurtmoestuinen.

De brochure is tot stand gekomen door financiering van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR en is te vinden op www.os-almere.nl en www.wageningenur.nl/wetenschapswinkel

Flyer "Buurtmoestuin? Zo gedaan."