Informatieavond OSA-project Buitenvaart

Op dinsdagavond 11 december organiseerde OSA in samenwerking met de Gemeente Almere, Bedrijvenkring De Vaart, Urgenda/Platform DGO, Rabobank Almere en LTO-Noord Glaskracht een informatieavond over het plan van aanpak “Voor een behouden vaart naar buiten”.

Dit plan bestaat uit drie sporen:

  • Opstellen globale gebiedsvisie De Vaart - Buitenvaart
  • Beeldvorming duurzame bedrijfs- en verdienmodellen
  • Aan de slag: actief onderzoek  naar mogelijkheden van ‘local  4 local’, zo concreet mogelijk

De avond werd goed bezocht. Er waren in totaal ongeveer 50 mensen aanwezig waarvan ruim 30 ondernemers van de Buitenvaart. Allereerst werd  het plan toegelicht. Daarna werd in groepen besproken waarom dit plan wel gaat werken, waarom dit plan niet gaat werken en wat iedereen individueel zou kunnen bijdragen.

Al met al een zeer succesvolle avond waarbij gevoelige onderwerpen in een open en constructieve sfeer besproken werden. De projectgroep gaat aan de slag om de geleverde input te verwerken in het plan van aanpak.