Terugblik conferentie stadslandbouw

Op woensdag 9 november vond op de Warmonderhof in Dronten de conferentie “Ondernemen en werken in de stadslandbouw” plaats. Deze dag, die door ongeveer 125 mensen werd bezocht, is georganiseerd door het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw.

Na een welkom door de dagvoorzitter Kees Knook, directeur Ontwikkeling & Innovatie van de groene kennisinstelling Aeres hield burgermeester Aat de Jonge een warm pleidooi voor stadslandbouw en kennis delen in de gemeente Dronten. Belangrijk onderdeel van het ochtendprogramma waren twee inspirerende sprekers.

Geert van der Veer gaf een toelichting op zijn innovatieve bedrijfsconcept Herenboeren. Een Herenboerderij is een collectieve onderneming waarin het bereikbaar maken van smaakvol, gezond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen centraal staat. Consumenten die willen participeren in het concept investeren éénmalig €2000,- per gezin en verplichten zich om wekelijks voor een bepaald bedrag producten van het bedrijf te kopen. Op deze manier kan met 200 gezinnen een bedrijf verworven worden en is de boer tevens verzekerd van afname van zijn producten. De eerste Herenboerderij is gestart in de Meierij. De ambitie van Herenboeren is om uiteindelijk 100 van dit soort bedrijven te realiseren.

De tweede spreker was Bouwe de Boer uit Leeuwarden. Bouwe is oprichter van Ús Koöperaasje, een overkoepelende organisatie die energie-coöperaties in Friesland ondersteund, en op deze manier Friesland wil verduurzamen en vergroenen. Door dit initiatief zijn er binnen korte tijd zo’n 50 coöperaties opgericht. Ús Koöperaasje faciliteert zowel de oprichting als het gezamenlijke leerproces. Doel is dat er over drie jaar 100 Friese coöperaties zijn, dorpen die hun eigen energievoorziening regelen en enkelen dankzij een windmolen. Lokale energie in heel Friesland is het motto. Na deze inleidingen was er een groot aantal workshops over allerlei onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers die stadslandbouw zien als een manier om een inkomen te genereren. Denk hierbij aan organisch groeiende verdienmodellen, Community Supported Agriculture (CSA), ondernemen in Oosterwold, wet en regelgeving enzovoort. Tijdens de lunch was er een kleine bedrijvenmarkt waarop deelnemers lieten zien met wat voor onderneming ze bezig waren.

De dag werd afgesloten door moderator Dick Veerman en Isabelle Dicks, wethouder van de gemeente Leeuwarden. Zij gingen vooral in gesprek met de zaal. Uit dit gesprek bleek dat de deelnemers zeer positief waren over de dag en er veel van hadden opgestoken. Tegelijkertijd werd opgemerkt dat de thema’s die in het verleden actueel waren dit nog steeds zijn. Daarnaast schieten overheden nog wel eens tekort bij hun faciliterende rol. Deze kritiek werd door Isabelle Dicks erkend. Zij gaf aan dat de stadslandbouwsector hard moet werken om haar imago bij overheden te verbeteren. Hierbij is het onderbouwen van de meerwaarde van stadslandbouw, bijvoorbeeld op het gebied van economie en werkgelegenheid, zeer belangrijk. Met andere woorden, maak duidelijk dat stadslandbouw een bijdrage kan leveren op het gebied van welzijn, economie en ecologie. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de sector zelf, maar ook bij de overheid. Deze kan door beleidsdoelstellingen te formuleren de vraag naar lokaal geproduceerde producten stimuleren.

Met de constatering dat groei van de stadslandbouwsector zowel een verantwoordelijkheid is van de sector zelf als van de overheid en dat men er gezamenlijk de schouders onder moet zetten werd de discussie afgesloten. Dagvoorzitter Kees Knook bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage en kondigde aan dat deze succesvolle dag zeer waarschijnlijk in 2017 opnieuw plaats zal vinden.

Weekblad de Nieuwe Oogst was ook aanwezig en schreef een uitgebreid artikel over de conferentie.