Verslag Groene Societeit Stadslandbouw in Almere

Verslag Groene Sociëteit Stadslandbouw in Almere

Op 9 november 2012 organiseerde de Stichting Vrienden van Stadslandbouw Almere (www.stadslandbouwalmere.nl) in samenwerking met Vereniging Buitenstad (www.buitenstad.nl) een Groene Sociëteit over stadslandbouw in Almere. De bijeenkomst vond plaats bij ONZE volkstuinen onder glas in Almere Buiten (www.onzevolkstuinen.nl).

Gerda Lenselink en Arjan Dekking heetten de ca. 80 aanwezigen van harte welkom. Aanwezig waren boeren, eigenaars van moestuinen, beleidsmakers, studenten, onderzoekers en andere belangstellenden. Een breed palet aan initiatieven trad voor het voetlicht. Er stonden zeven pitches op het programma van initiatiefnemers en twee sprekers namens de gemeente Almere.

 

Marije Buiter beet de spits af met het buurtinitiatief Cupidohof in Almere Poort Daar hebben buurtbewoners een braakliggende zandvlakte omgetoverd in een fijne plek voor de buurt. De buurt heeft een nieuwe plek ontworpen met ruimte voor sport en spel, moestuinen en waar mensen samen komen. De gemeente heeft de aanleg ondersteund en zes fruitbomen gedoneerd. De buurtbewoners zorgden zelf voor de bestrating en beplanting. Het is een levendige plek geworden waar mensen elkaar ontmoeten. Marije gaf aan dat zij twee belangrijke lessen heeft geleerd, nl. dat het geen vrijblijvendheid is, maar dat bewoners zich moeten verbinden en ook vaste klusdagen krijgen toebedeeld. Ook moet het project voldoende draagkracht hebben. Mensen hebben verschillende belangen en het is belangrijk om daar oog voor te hebben. www.facebook.com/cupidohof.almerepoort.

Jacqueline Boudens is initiatiefnemer van Kindertuinen Almere. Dit is een moestuin waar kinderen van 7-12 jaar na schooltijd kunnen tuinieren. Jacqueline noemt dit een vorm van stadslandbouw met een educatieve insteek. Ze is in gesprek met andere wijken in Almere zodat elke wijk een kindertuin kan krijgen. In Poort zijn vergaande gesprekken met KinderCasla.

Bert Idema van St. Schoolwerktuinen Amsterdam merkte op dat het project groots aangepakt zou moeten worden om het tot een succes te maken. Gemeente en onderwijs zouden daarin op langdurige basis moeten samenwerken. www.kindertuinenalmere.nl

 

Birgitta Methorst, programmaleider van het NME arrangement Groen & Gezond, vertelde over de stadsakker in het Den Uyl Park in Stedenwijk. Dit is een samenwerkingsproject met scholengemeenschap Echnaton, Stad & Natuur Almere, CAH Almere en de gemeente om de gezonde leefstijl bij scholieren en studenten te bevorderen door middel van het werken in de natuur. Het wordt een leerbedrijf. De ervaringen in Stedenwijk worden meegenomen naar andere wijken in Almere en de rest van Flevoland. www.facebook.com/pages/Stadsakker-Den-Uylpark/224469520996219

Pine Schuurmans, regisseur van de Brede School, vertegenwoordigde het buurt-school-moestuinproject in de Bouwmeesterbuurt. Dit heeft tot doel het gebruik van ruimte achter de woningen te verbeteren, kinderen meer over voedsel te leren en de saamhorigheid in de wijk te versterken. Dit lukt heel goed, bewoners zijn betrokken bij het onderhoud en nemen steeds meer ´bezit´ van het initiatief.

Peet van Adrichem van `Weet hoe je leeft!`, is gestart met een zorgkwekerij in een kas in Almere Buitenvaart. Dit is een leer-/werkbedrijf dat samenwerkt met een lokaal cateringbedrijf. Dit is een inspirerend voorbeeld van ‘local for local’. http://weethoejeleeft.nu/

Ron van Zwet is een buurtgenoot van hem met ONZE, volkstuinen onder glas. Voor dit unieke concept voor Nederland bestaat een groeiende belangstelling. Gezinnen met jonge kinderen, mensen die biologisch willen eten, en mensen met een Surinaamse en Mexicaanse achtergrond onderhouden hier hun moestuinen. Ook produceert Ron zelf groenten voor verkoop in de streekwinkel. Zijn toekomstplannen zijn de kas die nog leeg staat geschikt te maken voor moestuinen en producten te leveren aan restaurants, bedrijfskantines en particulieren. Voordelen zijn een eerlijke prijs voor de kweker en de afnemer. Om de continuïteit te waarborgen wil Van Zwet samenwerken met andere ondernemers.

Jan Wachtmeester sprak over de Buitenplaats in Almere Buiten. Dit is een combinatie van een speeleiland en kindercentrum, een akker van de warmoezerij en landerijen voor vee en fruitbomen. De Buitenplaats zal uiteindelijk 12 ha groot worden. De Buitenplaats biedt een uitgebreid aanbod van activiteiten voor diverse doelgroepen. De plannen zijn gereed. Op dit moment zijn onderhandelingen gaan over (erf)pacht van de grond met ondernemers. Volgend jaar zullen de buurtbewoners worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. www.stadennatuur.nl/over-stad-en-natuur-almere/onze-projecten/onze-projecten-meridiaanpark,-warmoezerij.html

Namens de Gemeente Almere waren Boij van de Berg, projectsecretaris Floriade en Peter Post van Stadsbeheer aanwezig. De Floriade biedt mogelijkheden voor diverse initiatieven op het gebied van tuinbouw, stadslandbouw en stedelijke ontwikkeling. Kleinschalige initiatieven in Almere, maar ook heel Nederland en ver daarbuiten kunnen de basis vormen voor de Floriade. De BV Floriade organiseert het evenement, De Making off is een kleine organisatie die alle bijdragen beoordeelt. Daarnaast krijgt de ontwikkeling van Oosterwold veel aandacht. Ook hiervoor ontvangt de gemeente nieuwe ideeën op het gebied van wonen, landbouw en infrastructuur.

Floriade Almere staat voor Growing Green Cities.  Almere wordt een duurzame stad. De gemeente heeft een hoog ambitieniveau en wil initiatieven faciliteren en stimuleren. Initiatieven kunnen ingediend worden bij een loket waar de aanmeldingen integraal worden getoetst.

 

Hiermee kwam een einde aan een inspirerende middag. Arjan merkte op dat de eerste bijeenkomst drie jaar geleden plaatsvond en toen kwamen initiatiefnemers van projecten nog uit andere steden. Inmiddels bruist Almere van nieuwe ideeën met betrekking tot stadslandbouw; of te wel het telen van voedsel dichtbij de bewoners. De suikerbieten, aardappels en uien die nu in de polder worden verbouwd zijn voor de export. Maar waarom wordt dit niet dichtbij huis afgezet? Dat volgens een van de aanwezigen zeker een reële optie. Voor jonge boeren biedt dit meer perspectief dan het produceren voor anonieme markten. Stadslandbouw heeft naast het produceren van voedsel ook een educatief aspect en biedt sociale cohesie. Het is belangrijk om dat bij de beeldvorming te betrekken. Of zoals Jacqueline Boudens zei: “Stadslandbouw is landbouw voor stadsmensen.” Kleinschalige projecten zouden de krachten kunnen bundelen en op zoek kunnen gaan naar nieuwe verbindingen om het hele scala aan stadslandbouw op te schalen. Omroep Flevoland maakte een reportage van deze bijeenkomst. Deze is te zien op http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/96373/veel-interesse-in-stadslandbouw

Na afloop werden de aanwezigen getrakteerd op een hapje en een drankje van Almeerse Weelde.

Majorie Former; Vertegenwoordiger Almeerse Weelde