Over OS Almere

Het OSA is de motor achter de ontwikkeling van stadslandbouw in brede zin in en rond Almere. Dit is nodig omdat, hoewel de gemeente zeer positief staat tegenover stadslandbouw, er nog weinig concrete initiatieven zijn. Er is dus een grote behoefte aan business cases, waarin stadslandbouw, in al haar varianten, op rendabele wijze de vitaliteit van de stad voedt; in letterlijke en figuurlijke zin. Er liggen meer dan genoeg mogelijkheden om op te pakken.

Samenhang
Het OSA realiseert dit door samenhang te brengen in bestaande en nieuwe initiatieven rondom stadslandbouw in Almere en hiervoor ondersteunende condities te creëren. Dienstbaarheid aan de stad is leidend. Dat is niet hetzelfde als slaafsheid, ‘u zegt wij draaien’. Het is het verlangen om iets neer te zetten dat als een bijdrage aan de stad wordt ervaren, dat als betekenisvol wordt gezien. Het OSA is een ontwikkelcentrum dat de impulsen, wensen en verlangens van andere partijen in de stad in zich kan opnemen, en anderen uitnodigt mede-drager van de ontwikkeling te worden. En zo wederkerigheid creëert. Het gaat dus om praktische dienstbaarheid en resultaat.

Contact opnemen met OSA?
Arjan Dekking
Telefoon: 0320 291624
E-mail: arjan.dekking@wur.nl